Teplovodní krbové vložky 

16.05.2019

Za předchůdce teplovodních systémů vytápění můžeme považovat lokální systémy vytápění, takzvané etážové vytápěnÍ. V dnešní době se moderní systémy vytápění skládají z teplovodních otopných těles a teplovodního topidla ( v našem případě teplovodní krbová vložka či teplovodní kamna). 

Teplovodní krbová vložka dává určitý díl svého výkonu do ohřevu vody (přibližně 45 % jejího výkonu se mění na teplou vodu), zbytek je teplovzdušný. Jak je známo, voda má lepší tepelnou vodivost než vzduch a dokáže tak rychleji přijímat teplo z topidla, teplou vodu rozvádět a rychleji tak vytopit Váš domov.

TIP: Systém vytápění doplňte o ekologické zdroje tepla. Pořiďte si tepelná čerpadla, solární kolektory či zakomponujte do projektu domu podlažní vytápění.

Výhody teplovodního vytápění

  • Teplo, tedy teplou vodu z vložky, je možné transportovat lépe a dále než teplý vzduch. Teplo uložené ve vodě se dá i jistým způsobem uskladnit, například v upravené akumulační vodní nádrži.
  • Teplovodní systém lze propojit s hlavním teplovodním vytápěním v domě, přičemž vložka ho posiluje nebo v přechodném období může nahradit velký kotel.

Nevýhody teplovodního vytápění

  • Teplovodní vložky jsou náročné na bezpečnostní prvky a různé typy ventilů.
  • Při spojení okruhu vložky a velkého okruhu domu je zapotřebí systém ventilů pro bezporuchový chod.

Teplovodní systém vytápění je možné využít také v nízkoenergetických nebo pasivních domech. Do nich se však instalujeme otopné systémy s nižším výkonem. 


Rádi byste zjistili více detailů přímo pro Vaši stavbu? Kontaktujte nás: