Druhy palivového dřeva a jeho výhřevnost

08.12.2019

Jak jsme se dozvěděli z předešlých článků, syrové, vlhké dřevo vyhřívá méně, hoří hůře, silně kouří a znečišťuje topidlo i komín sazemi. Používejme tedy dobře vysušené dřevo a předejdeme tak špatnému výkonu krbu.

Pojďme se společně podívat na výhřevnost jednotlivých typů paliv v ideálním, vyschlém stavu.

Výhřevnost dřeva ovlivňují specifické vlastnosti jednotlivých druhů dřevin i každého jednotlivého stromu. Dřevo sušší a s vyšší hustotou dřevní hmoty a větším obsahem ligninu a pryskyřice, má vyšší výhřevnost.

Palivo                                       Výhřevnost 
                        kcal                            kJ                        kWh 
smrk              3900                         16200                     4,5 
borovice       3800                         15800                      4,4 
bříza              3700                         15500                      4,3 
dub                3600                         15100                       4,2 
topol             3550                          14800                       4,1 
javor              3550                         14800                       4,1 
buk                3450                         14400                        4 
rašelina         3260                         13700                       3,8 
uhlí                7400                         31000                        8,6 
brikety          4800                        20200                        5,6

Zásadní informací je, že 1m3 listnatého dřeva (asi 450 kg) má výhřevnost 6 490 000kJ. V zásadě také  platí, že 1m3 na vzduchu dobře vyschlého tvrdého dřeva má stejnou výhřevnost, jako 200l topného oleje, 5q koksu nebo 7-8 q briket.

Výhody dobře vyschlého dřeva jsem očividné:

  • - spalování kvalitního dřeva vám poskytne požadované teplo,
  • - spálením kvalitního dřeva vzniká málo popela - z 1m3 dřeva zůstanou po dokonalém spálení 2 - 4 kg popela, což je méně než 1 % váhy dřeva.

Jak už jsme se dozvěděli dříve, popel z ekologických paliv lze použít jako náhrada chemického hnojiva na zahradu.Zdroj: Krby v interiéru: Moderní krbové sestavy, Václav Vlk, ISBN: 978-80-247-4301-1