Čištění komína a spalinové cesty

04.09.2019

Nejvhodnějším obdobím pro čištění komína a spalinových cest je na konci topné sezóny a před začátkem topné sezóny.

Za Krby INSPIRO doporučujeme čištění komína, kouřovodů a spalinových cest svěřit odborné kominické firmě - respektive odborně způsobilé osobě, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva se liší dle jejich jmenovitého výkonu. Čištění spotřebičů do 50 kW včetně může provádět majitel svépomoci, je zapotřebí si vést však provozní deník s termíny o provedeném čištění.

Když začnou hořet saze

V předchozím článku jsme se společně dozvěděli, jak udržovat váš krb čistý a tím pádem i funkční. Je důležité dbát na to, aby se v popelníku nehromadilo více popela, než do jeho poloviny, v opačném případě hrozí poškození uzavírací klapky přívodu vzduchu. Vždy, když je třeba, odstraňte popel ze dna topeniště a vyneste popelník.

A proč to znovu zdůrazňujeme? Pokud je toto vymetání zanedbáno, může dojít k zahoření usazených sazí a dehtu v komínu. Pokud dojde k zahoření v komínu, nepoužívejte k hašení vodu. Uzavřete přívod vzduchu pro hoření. Pokud lze, zaklopte komín. Kontaktujte kominíka pro prohlídku komínového tělesa a výrobce vložky pro prohlídku krbové vložky.


Rádi byste se nás ohledně čištění komína a spalinové cesty na cokoli zeptali? Rádi Vám pomůžeme a poradíme: